Viktig med forebygging for å unngå bekkenløsning.

Bekkenløsning er på andreplass over årsaker til sykemelding under svangerskapet. Dette kommer frem av en ny studie om bruk av sykemelding blant gravide kvinner, publisert i Tidsskrift for Den Norske Legeforening*.

Av 2918 kvinner som inngikk i studien, rapporterte 75% at de var eller hadde vært sykemeldt i løpet av svangerskapet. Tretthet og søvnproblemer var den grunnen flest oppga (35%) som sykemeldingsgrunn, fulgt av bekkeløsning (32%) og svangerskapskvalme (23%).

Over halvparten av kvinnene i studien oppga at det var gjort tilpassninger på arbeidsplassen. Dette gav i snitt 1-2 ukers kortere sykemeldingsperiode sammenlignet med dem som ikke hadde hatt tilpasning. Både tidligere sykehistorie som kroniske smerter og depresjon, samt sosioøkonomiske faktorer som lavere utdannig, arbeidssituasjon, flere barn og lite mosjon, var knyttet til økt risiko for sykemelding.

Ved Kiro1 jobber vi med mange gravide, både som ren forebygging under svangerskap (funksjonsnormalisering, tilrettelagt opptrening og ergonomisk veiledning), og i form av tilrettelagt behandling for de som har behov for dette.

*Dørheim S, Bjorvatn B, Eberhart-Gran M. Sick leave during pregnancy: a longitudinal study of rates and risk factors in a Norwegian population. BJOG 2012.
 

For mer informasjon om bekkenløsning:
Bekkenløsning eller bekkenlåsing?
Kiro1- for et optimalt svangerskap.