Tidlig i behandling
- raskere tilbake i jobb!

Tapt arbeidsevne og sykemelding medfører store kostnader
for pasienter, bedrifter og samfunnet.

Våre klinikker har korte ventelister og
tilrettelegger behandlingen til ditt behov.

Tidlig behandling – raskere på jobb!2017-03-13T13:30:42+00:00