Hver klinikk har egen røntgenavdeling

Sikker diagnose og individuelt tilrettelagt oppfølging krever nøyaktig undersøkelse. Hver klinikk har derfor egen røntgenavdeling.

Ved behov henviser vi til annen bildediagnostisk undersøkelse.