Levanger - 74 01 98 90
Stjørdal - 74 82 61 40

Bedre hjernefunksjon med god ryggholdning

Bedre hjernefunksjon med god ryggholdning

Forskningen setter stadig større fokus på rygghelse og hjernens funksjon. Her er en ny forskningsartikkel fra Journal of Clinical Medicine, publisert i april 2023: “Does Forward Head Posture Influence Somatosensory Evoked Potentials and Somatosensory Processing in Asymptomatic Young Adults?”

Denne gangen ville forskerne finne ut hvordan en fremskutt hodeposisjon (f.eks “mobilnakke”) påvirker områdene som bearbeider informasjon i hjernen. Studien bestod av to grupper med 60 pasienter i hver gruppe. Den første gruppen hadde fremskutt hode-posisjon, og den andre ikke. Ingen av personene som deltok i studien hadde smerter eller andre symptomer.

Forskerne fant en lineær sammenheng mellom fremskutt hodeposisjon og de områdene i hjernen som bearbeider informasjon. For hver grad CVA vinkelen bedret seg (bedre ryggholdning), ble det raskere informasjonsbehandling i hjernen. Kort oppsummert, fremskutt hodeposisjon skaper begrensninger i hjernens funksjon!

Er det mulig å bedre en fremskutt hodeposisjon?

Når rygg og nakke utvikler feil holdning, endres struktur og funksjon gradvis over tid. Den best dokumentert metoden for å korrigere dette kalles CBP remodellering (Chiropractic BioPhysics). De har utviklet analysemetoder som gjør det mulig å tilpasse remodelleringen til hver pasient. Kiro1 klinikkene har siden 2014 hjulpet pasienter med CBP remodellering. Selve rehabiliteringsprosessen tar ofte tid og krever aktiv egeninnsats, men helsegevinsten er stor.


Referanse:
Moustafa IM, Diab AAM, Harrison DE. Does Forward Head Posture Influence Somatosensory Evoked Potentials and Somatosensory Processing in Asymptomatic Young Adults? Journal of Clinical Medicine. 2023; 12(9):3217.