KiroNytt #1 2022

KiroNytt #1 2022

Kiro1 feirer 25 år! (1997 – 2022)

I 1997 åpnet vi den første kiropraktorklinikken på Innherred. I den spede begynnelse hadde vi kun 65 kvadratmeter leielokaler, men behovet vokste raskt. I 2005 tok vi over dagens lokaler på havna, med 850 kvadratmeter som rommer 4 kiropraktorer, fysioterapeut, massasjeterapeut og treningsstudio.
Kiro1 har også klinikk i Torgkvartalet på Stjørdal. Denne ble totalrenovert i 2019, og har i dag de samme mulighetene for behandling og rehabilitering som på Levanger.

God service og tilrettelagt behandling er viktig. Vi har derfor alltid fokusert på moderne kunnskap og oppdaterte behandlingsmetoder til våre pasienter. Klinikkene har også bemannet resepsjon alle hverdager, der våre sekretærer er tilgjengelige for å svare på praktiske spørsmål.

Begge klinikkene har røntgenavdeling, og vi har innredet moderne rehabiliterings-rom. Dette gir oss mulighet til å behandle og følge opp de fleste pasienter, også i tilfeller der klassisk behandling har begrenset effekt.

«KiroTrygg» – vår nye informasjonstjeneste.

Mange ønsker individuelt tilpasset råd og veiledning, før de tar viktige helsevalg. Noen ønsker også å få en fysisk introduksjon til klinikken før de starter behandling. Det er da viktig å kunne snakke med fagfolk!

Alle som har spørsmål eller er føler seg usikker, kan nå komme til en uforpliktende KiroTrygg samtale hos våre behandlere i klinikken. Ta kontakt med resepsjonen, så finner vi en tid som passer for deg. (Levanger 74019890 / Stjørdal 74826140). En KiroTrygg samtale tar ca 20 minutter og er kostnadsfri.  

Fagtema: Nakkeslengskade (Whiplash)

Refererte smerter fra nakken

Whiplash er en skade som oppstår i rygg- og nakkesøylen som følge av en brå bevegelse. Den mest vanlige årsaken er påkjørsel bakfra, og grunnen til  dette er tredelt: 

 1. Man er vanligvis ikke klar over at man blir påkjørt bakfra og er derfor uforberedt. 
 2. Selve whiplashen oppstår i løpet av 1/20 til 1/10 sekund, noe som er for raskt til at kroppen klarer å motvirke den bråe bevegelsen. 
 3. Nakken blir utsatt for en unaturlig S-bevegelse som den ikke er designet for å tåle. 

50% av alle bilulykker resulterer i nakkeskade. Krasjtester har vist personskader ned i 10 km/t, mens synlig skade på kjøretøyet ofte ikke oppstår før ved 15 km/t. Ved lavhastighetskrasj er bløtvevet sjelden revet helt av, men det oppstår allikevel overstrekk som levner vevet  delvis skadet, såkalt mikroskade. Mikroskaden endrer de biomekaniske egenskapene og slitasjeprosesser oppstår. 

Risikofaktorer for akutt whiplash-skade:

 • Kvinner (mindre skader hos menn pga økt muskelmasse i nakken).
 • Tidligere skade i nakken.
 • Dårlig hodestøtte.
 • Alder (middelaldrende og opp).

Risikofaktorer for kroniske problemer etter whiplash:    

 • Symptomer tidlig etter ulykken.
 • Kognitive forstyrrelser (nedsatt konsentrasjonsevne, svimmelhet, etc.)  
 • Tidlig nedsatt bevegelighet i nakken.
 • Forhistorie med nakkesmerter og hodepine.
 • Utrettet nakkekurve.

Hva bør man gjøre hvis uhellet er ute?

Over halvparten (55%) av pasienter med nakkeplager etter en bilulykke har fortsatt symptomer etter 17 år. I tillegg ser man slitasje i nakken 10 år tidligere i denne gruppen, sammenlignet med de uten skade. Det er derfor ikke anbefalt å innta ”vent og se” holdningen. 

 • Sjekk rygg/nakke hos kiropraktor snarest mulig etter ulykken, selv om det ikke er umiddelbare symptomer. 
 • Det som kan være harmløst for en person kan forårsake kroniske skader hos en annen, så individuell vurdering og oppfølging er svært viktig.