Levanger - 74 01 98 90
Stjørdal - 74 82 61 40

Kiropraktikk

Opplev naturlig helse

Kiropraktorer er offentlig godkjent (autorisert) helsepersonell med selvstendig diagnose- og behandleransvar, og fungerer dermed som primærkontakter i førstelinjetjenesten. Som pasient kan du komme direkte til kiropraktor uten legehenvisning, og bli fulgt opp med utredning, behandling og forebygging av dine nerve-muskel- og skjelettplager.

1

SYKEHISTORIE

For å få klarhet i problemstillingen vil det stilles spørsmål vedrørende dine plager. Det er for eksempel viktig å få informasjon om tidligere ulykker, skader, medisinbruk og annen behandling.

2

UNDERSØKELSE

Ved undersøkelse kartlegges samspillet mellom din ryggstruktur og kroppens funksjon.

3

BEHANDLING

En tilrettelagt behandlingsplan blir utformet for å gi det best mulig oppfølging. Oppfølgingen vil bestå av både klassiske og moderne behandlingsmetoder.

4

EVALUERING

I løpet av et behandlingsforløp vil kiropraktoren gjøre løpende evaluering og utføre slutt-evaluering, for å sikre kvalitet i oppfølgingen.

KAN VI HJELPE DEG?

VANLIGE ÅRSAKER TIL AT FOLK OPPSØKER KIRO1

Helsesjekk av rygg og nakke
Nakkesmerter
Hodepine
Svimmelhet
Ryggsmerter
Prolaps
Isjas
Bekkenplager
Smerter i bekken, hofte, kne, ankel
Smerter i skulder, albue, hånd
Dårlig holdning

Siden oppstarten i 1997 har vi fulgt opp mange tusen pasienter med nerve- muskel-, og skjelettplager.
Uansett utgangspunkt – alle trenger god rygghelse for å fungere i hverdagen.

Kiropraktikk tilpasset din ryggprofil og helsetilstand

SYMPTOMATISK / INTENSIV

For pasienter med akutte eller kroniske plager, vil primær fokus være på symptomatisk bedring. Dette er den mest intensive fasen av behandlingen.

STABILISERENDE

Når pasienten er i bedring, endres fokus for å stabilisere ryggens struktur og funksjon. Dette er viktig hvis man skal unngå tilbakefall.

FOREBYGGENDE

For å sikre stabil rygghelse og god livskvalitet er det anbefalt å forebygge. Dette krever individuell tilpasning til ryggens belastningssoner.

Dersom du har spørsmål vedrørende kiropraktikk – spør alltid en kiropraktor!

Husk at utdannet fagpersonell har best fagkunnskap.