Levanger - 74 01 98 90
Stjørdal - 74 82 61 40

Krum rygg påvirker nakkesmerter og sansemotorisk kontroll

Krum rygg påvirker nakkesmerter og sansemotorisk kontroll

krum rygg påvirker nakkesmerter og sansemotorisk kontroll

Uttalt krumning i ryggen betegnes hyperkyfose. Dette er nå sett på som en medvirkende årsak til nakkeplager og redusert sansemotorisk kontroll. 

Sansemotorisk kontroll vil si å innta og analysere all informasjon fra omgivelsene, som syn, lyd, smak, følelse og lukt. Hjernen vurderer hvilken informasjon som er relevant, og utarbeider en reaksjon basert på dette (motorisk handling). Hvor raskt du klarer å bearbeide informasjonen fra omgivelsene påvirker hvordan du adapterer til verden rundt deg, og ikke minst påvirker det hvor effektivt du beveger kroppen din.

Riktig ryggholdning er viktig for å forebygge fremtidig unormal krumning. Hos personer med nakkeplager og økt krumning, kan kurve spesifikk rehabilitering (CBP) iverksettes for å bedre disse plagene.

Referanse:
Moustafa, I.M.; Shousha, T.; Arumugam, A.; Harrison, D.E. Is Thoracic Kyphosis Relevant to Pain, Autonomic Nervous System Function, Disability, and Cervical Sensorimotor Control in Patients with Chronic Nonspecific Neck Pain? J. Clin. Med. 2023, 12, 3707.