Fysioterapeut Bjørn Ivar Svingen
Fysioterapeut Bjørn Ivar Svingen
Utdannet i Tromsø, autorisert fysioterapeut siden 2019
Instruktør for Bedriftsidretten
Medlem i Norsk Fysioterapiforbund og
Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund
Tilbake