Synniva Sverresson
Synniva SverressonFysioterapeut
Bachelor i Fysioterapi og utdanning som Personlig Trener.
Videreutdanning innen motiverende intervju og langvarig smerte.
Kurs innen svangerskapstrening og svangerskapsplager, idrettsfysioterapi og dry needling.
Tilbake