Tor Yngve Østhus
Tor Yngve ØsthusTurnuskiropraktor
Doctor of Chiropractic (DC).
Bachelor i treningsvitenskap (BS).
Tilleggsutdanning innen rygg- og whiplashskader (AMTI).
CBP basic sertifisering (Chiropractic BioPhysics).
Turnusmedlem i Norsk Kiropraktorforening
Medlem i International Chiropractors Association (MICA).
Tilbake