Tor Yngve Østhus
Tor Yngve ØsthusKiropraktor
Doctor of Chiropractic (DC).
Bachelor i treningsvitenskap (BS).
Tilleggsutdanning innen rygg- og whiplashskader (AMTI).
CBP basic sertifisering (Chiropractic BioPhysics).
Medlem i Norsk Kiropraktorforening.
Medlem i International Chiropractors Association (MICA).
Tilbake