Oppdaterte behandlingsmetoder

Vi jobber kontinuerlig med videreutdanning for å holde oss oppdaterte.

På den måten kan vi forbedre etablert praksis med nye behandlingsmetoder.