Skoliose (Skjev rygg)

Det er under 3% av befolkningen som utvikler skoliose. For de som er i denne gruppen er det viktig at en oppfølgingsplan iverksettes i god tid før man er utvokst.

Ved Kiro1 bruker vi CBP (Chiropractic BioPhysics) protokoller for å følge opp pasienter med kurveavvik. I tillegg har vi i samarbeid med ScoliCare. ScoliCare bidrar med individuell rådgiving for pasienter, samt at de har utviklet en moderne og brukervennlig ryggkorsett kalt ScoliBrace.

Kiro1 på Levanger er godkjent ScoliBrace klinikk – les mer her.