Levanger - 74 01 98 90
Stjørdal - 74 82 61 40

Svimmelhet kan komme fra nakken

Svimmelhet kan komme fra nakken

svimmelhet-nakke

Svimmelhet er et vanlig symptom som kan ha flere årsaker. Dersom det ikke finnes klar årsak, blir pasienten ofte klassifisert med idiopatisk svimmelhet (ukjent årsak), virus på balansenerven eller Krystallsyke (BPPV).

I klinikken ser vi daglig pasienter med svimmelhet, dårlig koordinasjon og svekket balanse. Erfaring viser at mange responderer svært godt til moderne rehabilitering som normaliserer nakkens struktur og funksjon, selv om de har gått lenge med plager. Studier som har undersøkt sammenheng mellom nakkestruktur og svimmelhet, viser også at avvik fra normal struktur i ett eller flere segmenter i nakken er en vanlig årsak.

Ved bruk av godt dokumenterte rehabiliteringsmetoder, har forskere også sett effekten av å normalisere nakkens struktur. I 2017 publiserte Moustafa et al. en randomisert studie, der de så normalisering av svimmelhet hos pasienter som bedret nakkekurven. Disse pasientene hadde stabil bedring i svimmelheten 1 år etter behandling, mens kontrollgruppen opplevde tilbakefall.

Fortner et al. 2018 viste korreksjon av svimmelhet hos en 47 år gammel mann som hadde svimmelhet etter whiplash skade. Korreksjon av nakkekurven bedret svimmelhet og nakkesmerter.

Gerstin et. al. i 2020 viste bedring i svimmelhet hos en 57 år gammel kvinne som hadde vært plaget i 30 år. Studien konkluderer med at redusert kurve i nakken kan være en oversett årsak hos pasienter med svimmelhet.

I likhet med disse studiene, bruker Kiro1 klinikkene CBP metoder for å analysere og behandle pasienter med svimmelhet. Med en grundig undersøkelse og dokumenterte behandlingsformer, er det lagt til rette for gode resultater.